Công thức tính thể tích dung dịch

Trong quá trình học hóa, bạn không thể quên 3 công thức tính thể tích dung dịch hay chất khí dưới đây.

Những công thức quan trọng:

1. Thể tích dung dịch tính theo khối lượng riêng:  $V = \frac{D}{{{m_{{\rm{dd}}}}}}$

  • V là thể tích dung dịch (đơn vị lít: l)
  • mdd là khối lượng dung dịch (đơn vị kg)
  • D là khối lượng riêng (kg/l)

2. Thể tích dung dịch tính theo nồng độ mol: $V = \frac{{{C_M}}}{n}$

  • V là thể tích dung dịch (đơn vị lít: l)
  • CM là nồng độ mol ( đơn vị mol/l)
  • n là số mon chất tan (mol)

3. Thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn: V = n.22,4

  • V là thể chất khí ( đơn vị lít)
  • n là số mol

Trên đây là bài viết chia sẻ 3 công thức tính thể tích dung dịch hay chất khí bạn cần nhớ.