Bảng đơn vị đo chiều dài găng tay

Ngày nay đơn vị đo chiều dài m, km, cm, … là phổ biến nhưng cách đây vài ngàn năm thì người dân Đại Việt khi đó chưa dùng thước mét như bây giờ, họ đo chiều dài thường bằng gang tay. Hiện nay người dân nhiều lúc vẫn dùng găng tay để đo. Câu hỏi đặt ra là: Găng tay có nằm trong hệ đơn vị SI của quốc tế hay không? Quy đổi găng tay sang đơn vị khác như thế nào?

Tuy là đơn vị thường dùng của người việt nhưng nó không nằm trong hệ SI. Người ta lấy độ dài 22.86 cm để làm độ dài chuẩn của.

1 Gang tay = 22.86 cm

Dựa vào công thức này, tipvl xây dựng được một bảng đơn vị đo độ dài chuẩn tiện cho quá trình tính toán cũng như tra cứu sau này:

1. Bảng đo đơn vị chiều dài

Đây được coi là bảng quy chuẩn:

 • 1 ( gang tay ) = 22.86 ( cm )
 • 1 ( gang tay ) = 2.286 ( dm )
 • 1 ( gang tay ) = 0.000142 ( dặm )
 • 1 ( gang tay ) = 0.75 ( foot )
 • 1 ( gang tay ) = 9 ( inch )
 • 1 ( gang tay ) = 0.000229 ( km )
 • 1 ( gang tay ) = 0.2286 ( m )
 • 1 ( gang tay ) = 228600 ( micromet )
 • 1 ( gang tay ) = 228.6 ( mm )
 • 1 ( gang tay ) = 228600000 ( nanomet )
 • 1 ( gang tay ) = 0.25 ( yard )

2. Bài tập vận dụng

Dựa vào bảng quy chuẩn ở trên ta có thể làm được bài tập bên dưới:

 • 1.27 ( gang tay ) = 0.9525 ( foot )
 • 1.27 ( gang tay ) = 0.00018 ( dặm )
 • 1.27 ( gang tay ) = 0.290322 ( m )
 • 1.27 ( gang tay ) = 290322 ( micromet )
 • 1.27 ( gang tay ) = 2.90322 ( dm )
 • 1.27 ( gang tay ) = 290322000 ( nanomet )
 • 1.27 ( gang tay ) = 11.43 ( inch )
 • 1.27 ( gang tay ) = 290.322 ( mm )
 • 1.27 ( gang tay ) = 29.0322 ( cm )
 • 1.27 ( gang tay ) = 0.00029 ( km )
 • 1.27 ( gang tay ) = 0.3175 ( yard )

Vậy là bài viết chia sẻ về đơn vị đo chiều dài gang tay đến đây kết thúc rồi, hẳn nhiều bạn còn ngỡ ngàng với với kiến thức mới này. Tuy nhiên, tipvl nhắc lại lần nữa: đây là đơn vị ông cha ta đã dùng qua nhiều thế hệ, phù hợp với người dân Việt chúng ta.

Hy vọng bài viết này ngoài bổ sung kiến thức về đơn vị đo chiều dài, các bạn còn biết thêm một đơn vi cổ truyền của người Việt chúng ta.