Bảng đổi đơn vị lưu lượng Galông/phút cần nhớ

Hôm nay, tipvl gửi tới bạn đọc bảng đổi đơn vị lưu lượng đầy đủ nhất hiện nay. Đây là bảng kiến thức quan trọng giúp tính lưu lượng chất lỏng. Trong đời sống thực tế thì bảng này được dùng để tính lưu lượng dòng chảy của một con sông.

Khi bạn nhớ chính xác các công thức quy đổi từ Galông/phút sang đơn vị khác hay ngược lại sẽ giúp bạn tính rất nhanh lưu lượng nước từ đó đưa ra cách giải bài toán thực tế chính xác hơn nhiều.

1. Bảng đổi đơn vị lưu lượng

 • 1 Galông/phút = 227124.707 ( cm³/giờ )
 • 1 Galông/phút = 3785.411784 ( cm³/phút )
 • 1 Galông/phút = 63.090196 ( cm³/giây )
 • 1 Galông/phút = 8.020833 ( foot³/giờ )
 • 1 Galông/phút = 0.133681 ( foot³/phút )
 • 1 Galông/phút = 0.002228 ( foot³/giây )
 • 1 Galông/phút = 60 ( Galông/giờ )
 • 1 Galông/phút = 1 ( Galông/phút )
 • 1 Galông/phút = 0.016667 ( Galông/giây )
 • 1 Galông/phút = 227.124707 ( lít/giờ )
 • 1 Galông/phút = 3.785412 ( lít/phút )
 • 1 Galông/phút = 0.06309 ( lít/giây )
 • 1 Galông/phút = 0.227125 ( m³/giờ )
 • 1 Galông/phút = 0.003785 ( m³/phút )
 • 1 Galông/phút = 0.000063 ( m³/giây )
 • 1 Galông/phút = 227124.707 ( ml/giờ )
 • 1 Galông/phút = 3785.411784 ( ml/phút )
 • 1 Galông/phút = 63.090196 ( ml/giây )

2. Bài tập vận dụng

Không dừng lại ở bản quy đổi đơn vị cơ bản, bài viết này còn thêm các bài tập quy đổi giúp bạn thành thạo cũng như nhớ lâu hơn. Mời bạn xem bài tập dưới đây:

 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.0555 ( Galông/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 12605.42124 ( ml/phút )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 210.090354 ( ml/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 756.325274 ( lít/giờ )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.007419 ( foot³/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 199.8 ( Galông/giờ )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 12.605421 ( lít/phút )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.445156 ( foot³/phút )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 756325.2743 ( ml/giờ )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 210.090354 ( cm³/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.756325 ( m³/giờ )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.012605 ( m³/phút )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.00021 ( m³/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 26.709375 ( foot³/giờ )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 0.21009 ( lít/giây )
 • 3.33 ( Galông/phút ) = 12605.42124 ( cm³/phút )

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về đổi đơn vị lưu lượng Galông/phút đầy đủ nhất hiện nay. Với những chia sẻ này, hy vọng bạn đã biết cách đổi. Mỗi quy đổi đều cần nhớ chính xác vì vậy người học cần có thái độ nghiêm túc thì việc nhớ công thức mới thực sự chính xác được. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bảng quy đổi đơn vị khác nhé.